Cases

Ernstige problemen bij maatschap in ziekenhuis

Een maatschap van specialisten in een ziekenhuis heeft ruzie die resulteert in een slechte samenwerking met nadelige gevolgen voor de patiënten.

Het ziekenhuis informeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en laat een onafhankelijk onderzoek instellen. Het onderzoeksrapport lekt integraal naar een regionaal en landelijk dagblad en er ontstaat massale media-aandacht. Crion adviseert over de in- en externe communicatie, verzorgt een mediatraining voor de voorzitter van de Raad van Bestuur die woordvoerder is en begeleidt de mediacontacten. Verder worden alle in- en externe doelgroepen en stakeholders geïnformeerd. Voor artsen en medewerkers zijn er speciale bijeenkomsten en met patiënten wordt er persoonlijk contact gelegd. Ook vindt er een onderzoek plaats naar het informatielek. Enerzijds om het lek op te sporen, anderzijds om een signaal af te geven. Na een nieuw onafhankelijk onderzoek wordt er opnieuw in- en extern gecommuniceerd. Er wordt afscheid genomen van betrokken specialisten en er komt stelselmatige aandacht voor de cultuur om incidenten te melden.