Cases

Industriële onderneming sluit fabriek

Een industriële onderneming besluit tot het sluiten van een  productievestiging. Aangezien dit besluit voor veel betrokkenen als een verrassing komt en hevige emoties niet worden uitgesloten, wordt dit proces zorgvuldig voorbereid.

Crion brengt de risico’s, zoals hevige emoties, gezondheidsproblemen en moedwillige beschadigende acties, in kaart om vervolgens preventieve en repressieve maatregelen te bepalen en voor te bereiden. Op basis van een draaiboek en communicatiedossier bereiden we de dag van de aankondiging en de periode daarna zorgvuldig voor. Naast de mediatraining zijn er ook trainingen voor het omgaan met emoties, weerstanden en agressie. Na de aankondiging is er veel communicatie-aandacht voor de hulp die de onderneming medewerkers biedt bij het vinden van een nieuwe baan.