Diensten

Analyse en advisering

Een crisis voorkomen is vrijwel onmogelijk. Echter, organisaties die crisisbewust zijn en de mogelijke gevaren in kaart hebben gebracht, verkleinen de kans op een crisis aanmerkelijk. De adviseurs van CRION kunnen de risico’s voor organisaties op de juiste waarde schatten en bieden ondersteuning bij het opstellen van een crisisplan.

Concrete activiteiten zijn:

  • Risico-inventarisatie en –analyse (welke soorten crises zijn denkbaar, hoe waarschijnlijk zijn deze crises en wat is hun mogelijke impact?)
  • Advisering crisismanagement en -preventie
  • Analyse en advisering met betrekking tot criminaliteit en veiligheid
  • Analyse en advisering met betrekking tot crisiscommunicatie
  • Advisering en verwijzing (post)-traumatisering