Diensten

Ondersteuning bij acute of dreigende crises

Een acute crisis is een situatie die veel eist van een organisatie. De ervaring van experts is dan een welkome aanvulling op het crisisteam. De adviseurs van CRION nemen deel aan het crisisteam of fungeren als klankbord voor het crisisteam. Ze adviseren op strategisch niveau en voeren specialistische werkzaamheden uit.

Concrete activiteiten zijn:

  • Lid of klankbord crisisteam
  • Advies en uitvoering in- en externe crisiscommunicatie
  • Bedrijfsrecherche
  • Opvang medewerkers / slachtofferzorg
  • Persoonsbeveiliging
  • Permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid