Praktijktips

Nazorg

Slachtofferopvang
Zorg - indien nodig - voor slachtofferopvang van de betrokkenen, inclusief de leden van het crisisteam.

Evaluatie
Evalueer de crisis aan de hand van het logboek. Voer verbeteringen direct door.

Ontbind het crisisteam
Beëindig officieel de crisis en ontbind het crisisteam.